Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

Dopravní informace

Stane se ŠALDOVA - 13. 11. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Pernerova, mezi křižovatkami ulic Thámova a Šaldova, Praha 8, Praha, Od 13.11.2021 00:00, Do 14.11.2021 23:59, zábor pro jeřáb , Vydal: ÚMČ Praha 08

Stane se THÁMOVA - 13. 11. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Pernerova, mezi křižovatkami ulic Thámova a Šaldova, Praha 8, Praha, Od 13.11.2021 00:00, Do 14.11.2021 23:59, zábor pro jeřáb , Vydal: ÚMČ Praha 08

Stane se PERNEROVA - 13. 11. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Pernerova, mezi křižovatkami ulic Thámova a Šaldova, Praha 8, Praha, Od 13.11.2021 00:00, Do 14.11.2021 23:59, zábor pro jeřáb , Vydal: ÚMČ Praha 08

Stane se PODLE TRATI - 11. 10. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Podle trati, Praha 10, Praha, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 11.10.2021 07:00 Do 26.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se z výše uvedeného důvodu (dle odsouhlasené situace) povoluje: úplná uzavírka ulice Podle Trati v úseku mezi vjezdem na pozemek parc. č. 955/6 a vjezdem na pozemek parc. č. 955/12 (k.ú. Malešice) v termínu od 11.10.2021 (7:00) do 26.10.2021 (19:00). Dopravní obslužnost bude zachována z obou nezaslepených konců ulice. , Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se PODLE TRATI - 11. 10. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Podle trati, Praha 10, Praha, Od 11.10.2021 07:00, Do 26.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se z výše uvedeného důvodu (dle odsouhlasené situace) povoluje: úplná uzavírka ulice Podle Trati v úseku mezi vjezdem na pozemek parc. č. 955/6 a vjezdem na pozemek parc. č. 955/12 (k.ú. Malešice) v termínu od 11.10.2021 (7:00) do 26.10.2021 (19:00). Dopravní obslužnost bude zachována z obou nezaslepených konců ulice. , Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se OHRADSKÁ - 11. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Částečné uzavření přilehlých chodníků a zábor parkovacího pruhu v ulici Vinohradská od křižovatky Nám. Jiřího z Lobkovic x Vinohradská ve směru na Želivského (v délce cca 20 m).

Stane se PECKOVA - 10. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Křižíkova, mezi křižovatkami ulic Peckova a Kollárova, Praha 8, Praha, Od 10.10.2021 00:00, Do 19.10.2021 23:59, Signal festival 2021, Objížďka - bez rozlišení: ulice Kollárova - ulice Peckova, Praha 8, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 08

Stane se KOLLÁROVA - 10. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Křižíkova, mezi křižovatkami ulic Peckova a Kollárova, Praha 8, Praha, Od 10.10.2021 00:00, Do 19.10.2021 23:59, Signal festival 2021, Objížďka - bez rozlišení: ulice Kollárova - ulice Peckova, Praha 8, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 08

Stane se KŘIŽÍKOVA - 10. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Křižíkova, mezi křižovatkami ulic Peckova a Kollárova, Praha 8, Praha, Od 10.10.2021 00:00, Do 19.10.2021 23:59, Signal festival 2021, Objížďka - bez rozlišení: ulice Kollárova - ulice Peckova, Praha 8, Praha, Vydal: ÚMČ Praha 08

Stane se NA ZDERAZE - 05. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Na Zderaze, Odborů, Od 05.10.2021 00:00, Do 31.12.2021 23:59, , umístění zařízení staveniště-záboru části parkovacího pruhu ve směru do centra, provoz v jízdních pruzých bez omezení

Stane se ODBORŮ - 05. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Na Zderaze, Odborů, Od 05.10.2021 00:00, Do 31.12.2021 23:59, , umístění zařízení staveniště-záboru části parkovacího pruhu ve směru do centra, provoz v jízdních pruzých bez omezení

Stane se 5. KVĚTNA - 04. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

5. května sjezd na ul. Ke Garážím směrem z centra uzavření části odbočovacího pruhu do ul. Ke Garážím

Stane se GEOLOGICKÁ - 03. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Geologická, Barrandovská, Od 03.10.2021 00:00, Do 03.10.2021 23:59, , diagnostického průzkumu zatížitelnosti mostu X 034 - Růžičkova rokle-uzavírky části pravých jízdních pruhů v obou směrech, doprava vedena v levých jízdních pruzích

Stane se BARRANDOVSKÁ - 03. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Geologická, Barrandovská, Od 03.10.2021 00:00, Do 03.10.2021 23:59, , diagnostického průzkumu zatížitelnosti mostu X 034 - Růžičkova rokle-uzavírky části pravých jízdních pruhů v obou směrech, doprava vedena v levých jízdních pruzích

Stane se ZÁLUSKÉ - 03. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Karlštejnská, mezi křižovatkami ulic Šternova a Záluské, Praha 5, Praha, Od 03.10.2021 00:00, Do 24.10.2021 23:59, Úplná uzavírka komunikace Karlštejnská. Objížďka - bez rozlišení: ulice Butovická - ulice Karlštejnská, Praha 5, Praha, přes: ulice Pod Vidoulí, Vydal: ÚMČ Praha 05

Stane se ŠTERNOVA - 03. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Karlštejnská, mezi křižovatkami ulic Šternova a Záluské, Praha 5, Praha, Od 03.10.2021 00:00, Do 24.10.2021 23:59, Úplná uzavírka komunikace Karlštejnská. Objížďka - bez rozlišení: ulice Butovická - ulice Karlštejnská, Praha 5, Praha, přes: ulice Pod Vidoulí, Vydal: ÚMČ Praha 05

Stane se KARLŠTEJNSKÁ - 03. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Karlštejnská, mezi křižovatkami ulic Šternova a Záluské, Praha 5, Praha, Od 03.10.2021 00:00, Do 24.10.2021 23:59, Úplná uzavírka komunikace Karlštejnská. Objížďka - bez rozlišení: ulice Butovická - ulice Karlštejnská, Praha 5, Praha, přes: ulice Pod Vidoulí, Vydal: ÚMČ Praha 05

Stane se POD VIDOULÍ - 03. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Karlštejnská, mezi křižovatkami ulic Šternova a Záluské, Praha 5, Praha, Od 03.10.2021 00:00, Do 24.10.2021 23:59, Úplná uzavírka komunikace Karlštejnská. Objížďka - bez rozlišení: ulice Butovická - ulice Karlštejnská, Praha 5, Praha, přes: ulice Pod Vidoulí, Vydal: ÚMČ Praha 05

Stane se BUTOVICKÁ - 03. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Karlštejnská, mezi křižovatkami ulic Šternova a Záluské, Praha 5, Praha, Od 03.10.2021 00:00, Do 24.10.2021 23:59, Úplná uzavírka komunikace Karlštejnská. Objížďka - bez rozlišení: ulice Butovická - ulice Karlštejnská, Praha 5, Praha, přes: ulice Pod Vidoulí, Vydal: ÚMČ Praha 05

Stane se CHOCERADSKÁ - 01. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Choceradská, Praha 4, Praha, Od 01.10.2021 00:00, Do 24.10.2021 23:59, úplná uzavírka v ul. Choceradská v Praze 4, Vydal: ÚMČ Praha 04

Stane se OHRADSKÁ - 01. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

1.etapa v termínu 01.10.2021 9:00 hod. - 13.10.2021 09:00 hod.

uzavírka jízdního pruhu ve směru od křižovatky Vinohradská x Nám. Jiřího z Poděbrad směrem na křižovatku Vinohradská x U Kanálky (v délce cca 30,0 m), průjezd umožněn po tramvajovém tělese, uzavírka pravého jízdního pruhu v ulici Náměstí Jiřího z Poděbrad směrem na předmětnou křižovatku (v délce cca 40,0 m), průjezd umožněn jedním jízdním pruhem, uzavírka chodníku Sady Svatopluka Čecha směrem k sadům (průchod umožněn po chodníku na opačné straně).


2.etapa v termínu od 13.10.2021 09:00 hod. - 26.10.2021 08:00 hod.

uzavírka jízdního pruhu ve směru od křižovatky Vinohradská x Šumavská směrem na křižovatkou Vinohradská x Nám. Jiřího z Poděbrad (v předmětném směru v prostoru TRAM zastávky Jiřího z Poděbrad v délce cca 60,0 m), uzavírka částí jízdních pruhů v ul. Sady Svatopluka Čecha v prostoru před křižovatkou Vinohradská x Svatopluka Čecha (v délce cca 30,0 m) - průjezd umožněn jedním jízdním pruhem, uzavírka jízdního pruhu v ulici Vinohradská od předmětné křižovatky směrem na křižovatku Nitranská x Vinohradská (v délce cca 15,0 m). Uzavírka pravého jízdního pruhu v ulici Náměstí Jiřího z Poděbrad směrem na předmětnou křižovatku (v délce cca 40,0 m), průjezd umožněn jedním jízdním pruhem, uzavírka chodníku Sady Svatopluka Čecha směrem k sadům (průchod umožněn po chodníku na opačné straně).


3.etapa v termínu od 26.10.2021 08:00 hod. do 04.11.2021

uzavírka jízdního pruhu ve směru od křižovatky Vinohradská x Nám. Jiřího z Poděbrad směrem na křižovatku Vinohradská x U Kanálky (v délce cca 30,0), průjezd umožněn po tramvajovém tělese, uzavírka chodníku Sady Svatopluka Čecha směrem k sadům (průchod umožněn po chodníku na opačné straně).Stane se 17. LISTOPADU - 01. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Zábor parkovacích stání ve fialové zóně placeného stání.

Stane se TACHOVSKÁ - 30. 09. 22:00 - 06:00 - dopravní informace

v katastru obce Praha, Žižkovský tunel, Praha 3 - Thámova, Praha 8, Od 30.09.2021 22:00, Do 01.10.2021 06:00, Uzavírka Žižkovského tunelu /jižní portál – severní portál/ (tj. v celé délce) Tunel pro pěší a cyklisty se uzavírá na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, čj.j.: HSHMP 55579/2015 ze dne 15.12.2015. , Objížďka - bez rozlišení: o směr Tachovské nám. › Thámova: Tachovské nám. - Husitská - Trocnovská - Prvního pluku - Pernerova - Thámova o směr Thámova › Tachovské nám.: Thámova - Pernerova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Tachovské nám. , Vydal: ÚMČ Praha 03

Stane se THÁMOVA - 30. 09. 22:00 - 06:00 - dopravní informace

v katastru obce Praha, Žižkovský tunel, Praha 3 - Thámova, Praha 8, Od 30.09.2021 22:00, Do 01.10.2021 06:00, Uzavírka Žižkovského tunelu /jižní portál – severní portál/ (tj. v celé délce) Tunel pro pěší a cyklisty se uzavírá na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, čj.j.: HSHMP 55579/2015 ze dne 15.12.2015. , Objížďka - bez rozlišení: o směr Tachovské nám. › Thámova: Tachovské nám. - Husitská - Trocnovská - Prvního pluku - Pernerova - Thámova o směr Thámova › Tachovské nám.: Thámova - Pernerova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Tachovské nám. , Vydal: ÚMČ Praha 03

Stane se TROCNOVSKÁ - 30. 09. 22:00 - 06:00 - dopravní informace

v katastru obce Praha, Žižkovský tunel, Praha 3 - Thámova, Praha 8, Od 30.09.2021 22:00, Do 01.10.2021 06:00, Uzavírka Žižkovského tunelu /jižní portál – severní portál/ (tj. v celé délce) Tunel pro pěší a cyklisty se uzavírá na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, čj.j.: HSHMP 55579/2015 ze dne 15.12.2015. , Objížďka - bez rozlišení: o směr Tachovské nám. › Thámova: Tachovské nám. - Husitská - Trocnovská - Prvního pluku - Pernerova - Thámova o směr Thámova › Tachovské nám.: Thámova - Pernerova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Tachovské nám. , Vydal: ÚMČ Praha 03

Stane se HUSITSKÁ - 30. 09. 22:00 - 06:00 - dopravní informace

v katastru obce Praha, Žižkovský tunel, Praha 3 - Thámova, Praha 8, Od 30.09.2021 22:00, Do 01.10.2021 06:00, Uzavírka Žižkovského tunelu /jižní portál – severní portál/ (tj. v celé délce) Tunel pro pěší a cyklisty se uzavírá na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, čj.j.: HSHMP 55579/2015 ze dne 15.12.2015. , Objížďka - bez rozlišení: o směr Tachovské nám. › Thámova: Tachovské nám. - Husitská - Trocnovská - Prvního pluku - Pernerova - Thámova o směr Thámova › Tachovské nám.: Thámova - Pernerova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Tachovské nám. , Vydal: ÚMČ Praha 03

Stane se PERNEROVA - 30. 09. 22:00 - 06:00 - dopravní informace

v katastru obce Praha, Žižkovský tunel, Praha 3 - Thámova, Praha 8, Od 30.09.2021 22:00, Do 01.10.2021 06:00, Uzavírka Žižkovského tunelu /jižní portál – severní portál/ (tj. v celé délce) Tunel pro pěší a cyklisty se uzavírá na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, čj.j.: HSHMP 55579/2015 ze dne 15.12.2015. , Objížďka - bez rozlišení: o směr Tachovské nám. › Thámova: Tachovské nám. - Husitská - Trocnovská - Prvního pluku - Pernerova - Thámova o směr Thámova › Tachovské nám.: Thámova - Pernerova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Tachovské nám. , Vydal: ÚMČ Praha 03

Stane se PRVNÍHO PLUKU - 30. 09. 22:00 - 06:00 - dopravní informace

v katastru obce Praha, Žižkovský tunel, Praha 3 - Thámova, Praha 8, Od 30.09.2021 22:00, Do 01.10.2021 06:00, Uzavírka Žižkovského tunelu /jižní portál – severní portál/ (tj. v celé délce) Tunel pro pěší a cyklisty se uzavírá na základě stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy, čj.j.: HSHMP 55579/2015 ze dne 15.12.2015. , Objížďka - bez rozlišení: o směr Tachovské nám. › Thámova: Tachovské nám. - Husitská - Trocnovská - Prvního pluku - Pernerova - Thámova o směr Thámova › Tachovské nám.: Thámova - Pernerova - Prvního pluku - Trocnovská - Husitská - Tachovské nám. , Vydal: ÚMČ Praha 03

Stane se HOROMĚŘICKÁ - 29. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Horoměřická - místní komunikace, Praha 6, Praha, stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, Od 29.09.2021 00:00 Do 30.11.2021 23:59, rekonstrukce vozovky, vyrovnání obrubníků a kanalizačních vpustí - uzavírky části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace řízena přenosnou SSZ, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se NEBUŠICKÁ - 29. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Nebušická, U Vizerky, Od 29.09.2021 00:00, Do 30.11.2021 23:59, , rekonstrukce vozovky, vyrovnání obrubníků a kanalizačních vpustí-uzavírky části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace řízena přenosnou SSZ

Stane se U VIZERKY - 29. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Nebušická, U Vizerky, Od 29.09.2021 00:00, Do 30.11.2021 23:59, , rekonstrukce vozovky, vyrovnání obrubníků a kanalizačních vpustí-uzavírky části jízdních pruhů v obou směrech dle postupu prací, doprava vedena po zbylé části komunikace řízena přenosnou SSZ

Stane se SELSKÁ - 28. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Částečná uzavírka jízdního pásu ve směru z centra

Stane se POD TŘEBEŠÍNEM - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se OKRAJNÍ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se NA PALOUKU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se NAD VODOVODEM - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POČERNICKÁ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se K ČERVENÉMU DVORU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se VINOHRADSKÁ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POD KAPLIČKOU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POD TŘEBEŠÍNEM - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se OKRAJNÍ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se NA PALOUKU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se NAD VODOVODEM - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POČERNICKÁ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se K ČERVENÉMU DVORU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se VINOHRADSKÁ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POD KAPLIČKOU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 27.09.2021 07:00 Do 31.10.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t: Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická., Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POD TŘEBEŠÍNEM - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se OKRAJNÍ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se NA PALOUKU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se NAD VODOVODEM - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POČERNICKÁ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se K ČERVENÉMU DVORU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se VINOHRADSKÁ - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se POD KAPLIČKOU - 27. 09. 07:00 - 19:00 - dopravní informace

ulice Nad vodovodem - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Od 27.09.2021 07:00, Do 31.10.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): úplná uzavírka ulice Nad Vodovodem v úseku mezi křižovatkami ulic Pod Třebešínem a Na Palouku v období od 27.9.2021 (7:00) do 31.10.2021 (19:00). Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou , Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Linky autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. , Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA DC: ulice Pod kapličkou - ulice Na palouku, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro vozidla do 3,5 t , Objížďka OA ZC: ulice Na palouku - ulice Pod Třebešínem, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Pod židovskými hřbitovy, Praha 3 - ulice Počernická, Praha 10, Praha, Objízdná trasa bude vedena ulicemi Pod Kapličkou, Okrajní a K Červenému dvoru, v opačném směru ulicemi K Červenému dvoru a Pod Třebešínem. Trasy linek autobusů MHD budou vedeny ulicemi Pod Židovskými hřbitovy, Vinohradská a Počernická. Vydal: ÚMČ Praha 10

Stane se 5. KVĚTNA - 27. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

5. května sjezd na ul. Ke Garážím směrem z centra uzavření části odbočovacího pruhu do ul. Ke Garážím 5. května v obou směrech jízdy v prostoru mostu přes vlečku Depo Kačerov uzavření části levého jízdního pruhu v obou směrech jízdy
Ke Garážím (za sjezdem z ul. 5. května) pravý jízdní pruh ve směru z ul. 5.května
Spořilovská v obou směrech jízdy v prostoru mostu přes ulici Türkova uzavření části levého jízdního pruhu v obou směrech jízdy

Stane se VNISLAVOVA - 26. 09. 08:00 - 05:00 - dopravní informace

místní komunikace, Praha 2, uzavřeno, Od 26.09.2021 08:00 Do 27.09.2021 05:00, Uzavírka podjezdu pod železničním mostem v místě ulice Vnislavova (NN1935), Praha 2, Vydal: ÚMČ Praha 02

Stane se VNISLAVOVA - 26. 09. 08:00 - 05:00 - dopravní informace

místní komunikace, Praha 2, v katastru obce Praha, Od 26.09.2021 08:00, Do 27.09.2021 05:00, Uzavírka podjezdu pod železničním mostem v místě ulice Vnislavova (NN1935), Praha 2, Vydal: ÚMČ Praha 02

Stane se SPORTOVNÍ - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, omezení, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se ŽIŽKOVA - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, omezení, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se KONĚVOVA - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, omezení, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se ČESKOBRODSKÁ - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, omezení, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se SPORTOVNÍ - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se ŽIŽKOVA - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se KONĚVOVA - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se ČESKOBRODSKÁ - 26. 09. 06:00 - 16:00 - dopravní informace

ulice Českobrodská - ulice Koněvova, Praha 3, sportovní akce, Od 26.09.2021 06:00 Do 26.09.2021 16:00, konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník) - zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu), Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se MLADÝCH - 26. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Českobrodská x Mladých Běchovic, Koněvova x Loudova, Od 26.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník)-zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu)

Stane se ŽIŽKOVA - 26. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Českobrodská x Mladých Běchovic, Koněvova x Loudova, Od 26.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník)-zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu)

Stane se MLADÝCH BĚCHOVIC - 26. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Českobrodská x Mladých Běchovic, Koněvova x Loudova, Od 26.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník)-zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu)

Stane se KONĚVOVA - 26. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Českobrodská x Mladých Běchovic, Koněvova x Loudova, Od 26.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník)-zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu)

Stane se LOUDOVA - 26. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Českobrodská x Mladých Běchovic, Koněvova x Loudova, Od 26.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník)-zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu)

Stane se ČESKOBRODSKÁ - 26. 09. 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Českobrodská x Mladých Běchovic, Koněvova x Loudova, Od 26.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , konání akce Silniční běh Běchovice - Praha (125. ročník)-zábor v trase závodu v čase cca od 10:00 do 16:00 h (na začátku a konci trasy dojde k uzavírkám dotčených úseků komunikací již o něco dříve - na Žižkově od 6:00 h, v Běchovicích od 7:30 h z důvodu stavby startovního/cílového zázemí závodu)

Stane se U SKLÁDKY - zítra 09:00 - 14:00 - dopravní informace

ulice Sokolovská, mezi křižovatkami ulic Kovářská a U skládky, Praha 9, Praha, stavební práce, Od 25.09.2021 09:00 Do 25.09.2021 14:00, Umístění jeřábu - uzavírka jízdního pásu směr z centra, Objížďka - z centra: ul.,Drahobejlova - U Skládky, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se KOVÁŘSKÁ - zítra 09:00 - 14:00 - dopravní informace

ulice Sokolovská, mezi křižovatkami ulic Kovářská a U skládky, Praha 9, Praha, stavební práce, Od 25.09.2021 09:00 Do 25.09.2021 14:00, Umístění jeřábu - uzavírka jízdního pásu směr z centra, Objížďka - z centra: ul.,Drahobejlova - U Skládky, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se SOKOLOVSKÁ - zítra 09:00 - 14:00 - dopravní informace

ulice Sokolovská, mezi křižovatkami ulic Kovářská a U skládky, Praha 9, Praha, stavební práce, Od 25.09.2021 09:00 Do 25.09.2021 14:00, Umístění jeřábu - uzavírka jízdního pásu směr z centra, Objížďka - z centra: ul.,Drahobejlova - U Skládky, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se NÁDRAŽNÍ - zítra 07:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Nádražní, Praha 5, stavební práce, Od 25.09.2021 07:00 Do 26.09.2021 23:59, reklamační opravy zastávek BUS "LIHOVAR"- uzavírky části autobusových zastávek v obou směrech, doprava vedena po zbylé části komunikace, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se KUKULOVA - zítra 07:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Kukulova, Praha 5, Praha, oprava povrchu vozovky, zúžené jízdní pruhy, Od 25.09.2021 07:00 Do 02.10.2021 23:59, rekonstrukce povrchu v zastávkovém zálivu - uzavírka zastávkového zálivu "Nemocnice Motol" ve směru do centra a části jízdního pruhu pro zřízení náhradní zastávky, doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se STAROCHUCHELSKÁ - zítra 05:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská, ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 25.09.2021 05:00 Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se DOSTIHOVÁ - zítra 05:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská, ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 25.09.2021 05:00 Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se K LOCHKOVU - zítra 05:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská, ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 25.09.2021 05:00 Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se DO CHUCHLE - zítra 05:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská, ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 25.09.2021 05:00 Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se STRAKONICKÁ - zítra 05:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská, ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 25.09.2021 05:00 Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se NÁDRAŽNÍ - zítra 00:02 - 23:59 - dopravní informace

ulice Nádražní, Praha 5, stavební práce, Od 25.09.2021 00:02 Do 26.09.2021 23:59, reklamační opravy zastávek BUS "LIHOVAR"- uzavírky části autobusových zastávek v obou směrech, doprava vedena po zbylé části komunikace, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se KUKULOVA - zítra 00:02 - 23:59 - dopravní informace

ulice Kukulova, Praha 5, Praha, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 25.09.2021 00:02 Do 02.10.2021 23:59, rekonstrukce povrchu v zastávkovém zálivu - uzavírka zastávkového zálivu "Nemocnice Motol" ve směru do centra a části jízdního pruhu pro zřízení náhradní zastávky, doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se KUKULOVA - zítra 00:01 - 23:59 - dopravní informace

ulice Kukulova, Praha 5, Praha, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 25.09.2021 00:01 Do 02.10.2021 23:59, rekonstrukce povrchu v zastávkovém zálivu - uzavírka zastávkového zálivu "Nemocnice Motol" ve směru do centra a části jízdního pruhu pro zřízení náhradní zastávky, doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se NÁDRAŽNÍ - zítra 00:01 - 23:59 - dopravní informace

ulice Nádražní, Praha 5, stavební práce, Od 25.09.2021 00:01 Do 26.09.2021 23:59, reklamační opravy zastávek BUS "LIHOVAR"- uzavírky části autobusových zastávek v obou směrech, doprava vedena po zbylé části komunikace, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se STAROCHUCHELSKÁ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská - ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, Od 25.09.2021 00:00, Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se DOSTIHOVÁ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská - ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, Od 25.09.2021 00:00, Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se K LOCHKOVU - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská - ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, Od 25.09.2021 00:00, Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se DO CHUCHLE - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská - ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, Od 25.09.2021 00:00, Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se STRAKONICKÁ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Starochuchelská - ulice Dostihová, Praha-Velká Chuchle, Praha, Od 25.09.2021 00:00, Do 27.09.2021 23:59, uzavírka železničního přejezdu, Objížďka - bez rozlišení: ulice Dostihová - ulice Starochuchelská, Praha-Velká Chuchle, Praha, přes: ulice Strakonická, silnice II/115 (ulice Výpadová), silnice II/599 (ulice náměstí Osvoboditelů) (ulice Pod Klapicí) (ulice K cementárně) (ulice Cementářská), ulice K Lochkovu, ulice Do Chuchle, Vydal: ÚMČ Praha 16

Stane se KUKULOVA - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Kukulova, Praha 5, Praha, oprava povrchu vozovky, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, Od 25.09.2021 00:00 Do 02.10.2021 23:59, rekonstrukce povrchu v zastávkovém zálivu - uzavírka zastávkového zálivu "Nemocnice Motol" ve směru do centra a části jízdního pruhu pro zřízení náhradní zastávky, doprava vedena po zbylé části komunikace v jednom jízdním pruhu, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se NÁDRAŽNÍ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Nádražní, Praha 5, stavební práce, Od 25.09.2021 00:00 Do 26.09.2021 23:59, reklamační opravy zastávek BUS "LIHOVAR"- uzavírky části autobusových zastávek v obou směrech, doprava vedena po zbylé části komunikace, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se U SKLÁDKY - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Sokolovská, mezi křižovatkami ulic Kovářská a U skládky, Praha 9, Praha, stavební práce, Od 25.09.2021 00:00 Do 25.09.2021 23:59, Umístění jeřábu-uzavírka jízdního pásu směr z centra, Objížďka - z centra: ul.,Drahobejlova - U Skládky, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se KOVÁŘSKÁ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Sokolovská, mezi křižovatkami ulic Kovářská a U skládky, Praha 9, Praha, stavební práce, Od 25.09.2021 00:00 Do 25.09.2021 23:59, Umístění jeřábu-uzavírka jízdního pásu směr z centra, Objížďka - z centra: ul.,Drahobejlova - U Skládky, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se SOKOLOVSKÁ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Sokolovská, mezi křižovatkami ulic Kovářská a U skládky, Praha 9, Praha, stavební práce, Od 25.09.2021 00:00 Do 25.09.2021 23:59, Umístění jeřábu-uzavírka jízdního pásu směr z centra, Objížďka - z centra: ul.,Drahobejlova - U Skládky, Vydal: Magistrát Hl. města Prahy

Stane se U SKLÁDKY - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Kovářská, U skládky, Od 25.09.2021 00:00, Do 25.09.2021 23:59, , Umístění jeřábu-uzavírka jízdního pásu směr z centra

Stane se KOVÁŘSKÁ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Kovářská, U skládky, Od 25.09.2021 00:00, Do 25.09.2021 23:59, , Umístění jeřábu-uzavírka jízdního pásu směr z centra

Stane se NA ZLÍCHOVĚ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Strakonická, Na Zlíchově, Od 25.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , reklamační opravy zastávek BUS "LIHOVAR"-uzavírky části autobusových zastávek v obou směrech, doprava vedena po zbylé části komunikace

Stane se STRAKONICKÁ - zítra 00:00 - 23:59 - dopravní informace

Strakonická, Na Zlíchově, Od 25.09.2021 00:00, Do 26.09.2021 23:59, , reklamační opravy zastávek BUS "LIHOVAR"-uzavírky části autobusových zastávek v obou směrech, doprava vedena po zbylé části komunikace

ŠTĚRBOHOLSKÁ - dnes 13:30 - 14:35 - dopravní informace

Od 24.9.2021 13:30 do 14:35; na dálnici D0; Štěrboholská spojka, za sjezdem na Běchovice, směr centrum; Pozor! Předmět na vozovce; velký kus plastu mezi JP.

ČESKOBRODSKÁ - dnes 13:15 - 15:20 - dopravní informace

Od 24.9.2021 13:15 do 15:20; v ulici Českobrodská v obci Praha; křiž. s ul. Pod Táborem; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 3 x OA bez zranění, únik provozních kapalin, blokují.

ANKARSKÁ - dnes 12:05 - 14:10 - dopravní informace

ulice Bělohorská, na křižovatce s ul. Ankarská, Praha, nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh, Od 24.09.2021 12:05 Do 24.09.2021 14:10, 3x OA

BĚLOHORSKÁ - dnes 12:05 - 14:10 - dopravní informace

ulice Bělohorská, na křižovatce s ul. Ankarská, Praha, nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh, Od 24.09.2021 12:05 Do 24.09.2021 14:10, 3x OA

ANKARSKÁ - dnes 12:05 - 14:10 - dopravní informace

Od 24.9.2021 12:05 do 14:10; v ulici Ankarská v obci Praha; křiž. Libocká; nehoda; 3 x OA se zraněním.

ČERNOKOSTELECKÁ - dnes 11:55 - 13:00 - dopravní informace

Od 24.9.2021 11:55 do 13:00; v ulici Černokostelecká v obci Praha; křiž. s ul. Průmyslová; porouchané vozidlo, očekávejte zdržení

JANA ŽELIVSKÉHO - dnes 11:40 - 12:24 - dopravní informace

ulice Jana Želivského, směr Vršovice, Praha, nehoda, neprůjezdný levý jízdní pruh, Od 24.09.2021 11:40 Do 24.09.2021 13:45, 2xOA

VINOHRADSKÁ - dnes 11:40 - 13:45 - dopravní informace

Od 24.9.2021 11:40 do 13:45; v ulici Vinohradská v obci Praha; nehoda; neprůjezdný levý jízdní pruh; 2 x OA bez zranění.

SUKOVA - dnes 11:05 - 13:10 - dopravní informace

Od 24.9.2021 11:05 do 13:10; v ulici Sukova v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění, blokují.

VOCTÁŘOVA - dnes 10:45 - 12:50 - dopravní informace

Od 24.9.2021 10:45 do 12:50; v ulici Voctářova v obci Praha; nehoda; 3 x OA bez zranění, provozu nebrání .

HOLEŠOVICKÉ NÁBŘEŽÍ - dnes 09:55 - 12:00 - dopravní informace

Od 24.9.2021 09:55 do 12:00; v ulici Holešovické nábřeží v obci Praha; křiž. s ul. Za elektrárnou; nehoda; 2 x OA bez zranění.

PELLÉOVA - dnes 09:25 - 11:30 - dopravní informace

Od 24.9.2021 09:25 do 11:30; v ulici Pelléova v obci Praha; nehoda; 2 x OA bez zranění, bez úniku provozních látek.

KE KOULCE - dnes 09:05 - 11:10 - dopravní informace

Od 24.9.2021 09:05 do 11:10; v ulici Ke Koulce v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění.

BĚLOHORSKÁ - dnes 09:00 - 11:05 - dopravní informace

Od 24.9.2021 09:00 do 11:05; v ulici Bělohorská v obci Praha; Praha 6; nehoda; tramvaj x dodávka bez zranění.

DĚLNICKÁ - dnes 09:00 - 11:05 - dopravní informace

Od 24.9.2021 09:00 do 11:05; v ulici Dělnická v obci Praha; nehoda; OA x cyklista se zraněním.

VARŠAVSKÁ - dnes 09:00 - 18:00 - dopravní informace

ulice Uruguayská, mezi křižovatkami ulic Varšavská a Americká, Praha, uzavřeno, havárie vodovodního potrubí, Od 24.09.2021 09:00 Do 27.09.2021 18:00, práce na vodovodním potrubí, Vydal: PČR

URUGUAYSKÁ - dnes 09:00 - 18:00 - dopravní informace

ulice Uruguayská, mezi křižovatkami ulic Varšavská a Americká, Praha, uzavřeno, havárie vodovodního potrubí, Od 24.09.2021 09:00 Do 27.09.2021 18:00, práce na vodovodním potrubí, Vydal: PČR

AMERICKÁ - dnes 09:00 - 18:00 - dopravní informace

ulice Uruguayská, mezi křižovatkami ulic Varšavská a Americká, Praha, uzavřeno, havárie vodovodního potrubí, Od 24.09.2021 09:00 Do 27.09.2021 18:00, práce na vodovodním potrubí, Vydal: PČR

U TROJSKÉHO ZÁMKU - dnes 08:40 - 09:40 - dopravní informace

Od 24.9.2021 08:40 do 09:40; v ulici U trojského zámku v obci Praha; nehoda; kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem; najetí OA do obrubníku, bez zranění, bez úniku provozních látek.

ČAKOVICKÁ - dnes 08:15 - 09:20 - dopravní informace

Od 24.9.2021 08:15 do 09:20; v ulici Čakovická v obci Praha; křiž. s ul. Letňanská; Pozor! Předmět na vozovce; velký kámen ve vozovce.

U KNĚŽSKÉ LOUKY - dnes 07:40 - 09:45 - dopravní informace

Od 24.9.2021 07:40 do 09:45; v ulici U kněžské louky v obci Praha; nehoda; 2 x OA bez zranění, blokují.

CÍNOVECKÁ - dnes 07:15 - 08:30 - dopravní informace

Od 24.9.2021 07:15 do 08:30; v ulici Cínovecká v obci Praha; 200 metrů před sjezdem na Březiněves; varování o překážce na vozovce zrušeno

CÍNOVECKÁ - dnes 07:15 - 08:20 - dopravní informace

Od 24.9.2021 07:15 do 08:20; v ulici Cínovecká v obci Praha; 200 metrů před sjezdem na Březiněves; Pozor! Předmět na vozovce

VYSOČANSKÁ - dnes 06:07 - 07:55 - dopravní informace

ulice Vysočanská, u sjezdu na Liberecko ulici, Praha 8, nehoda, neprůjezdný jeden jízdní pruh, Od 24.09.2021 06:07 Do 24.09.2021 08:07, 2 osobní vozidla.

JANA ŽELIVSKÉHO - dnes 05:40 - 06:11 - dopravní informace

Od 24.9.2021 05:40 do 08:45; v ulici Jana Želivského v obci Praha; nehoda nákladního vozidla; havárie nákladní vozidlo do svodidel, bez zranění osob.

BĚLEHRADSKÁ - včera 20:45 - 23:50 - dopravní informace

Od 23.9.2021 20:45 do 23:50; v ulici Bělehradská v obci Praha; nehoda nákladního vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; nákladní vozidlo strhlo tramvajové vedení.

ROZVADOVSKÁ - včera 18:35 - 19:35 - dopravní informace

Od 23.9.2021 18:35 do 19:35; v ulici Rozvadovská spojka v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; OA x NA, na místo jede PČR, provoz není blokován.

TŘEBEŠOVSKÁ - včera 17:50 - 21:55 - dopravní informace

Od 23.9.2021 17:50 do 21:55; v ulici Třebešovská v obci Praha; silnice uzavřena, nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; Vozidla blokují křižovatku.

VINOHRADSKÁ - včera 16:50 - 17:38 - dopravní informace

Od 23.9.2021 16:50 do 18:55; v ulici Vinohradská v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Blokován provoz TRAM.

PAŘÍŽSKÁ - včera 16:45 - 18:20 - dopravní informace

Od 23.9.2021 16:45 do 18:50; v ulici Pařížská v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Provoz není blokován.

VÍDEŇSKÁ - včera 16:00 - 16:59 - dopravní informace

v ulici Vídeňská u IKEMu, směr centrum, v obci Praha, nehoda, Od 23.09.2021 16:00 Do 23.09.2021 18:00, 2x osobní vozidlo

VÍDEŇSKÁ - včera 16:00 - 18:05 - dopravní informace

Od 23.9.2021 16:00 do 18:05; v ulici Vídeňská v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části

ÚSTECKÁ - včera 15:55 - 16:47 - dopravní informace

Od 23.9.2021 15:55 do 18:00; v ulici Ústecká v obci Praha; směr do centra; nehoda; 3 havarovaná vozidla; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; 3 x OA x BUS, na místě složky IZS.

ÚSTECKÁ - včera 15:55 - 17:55 - dopravní informace

ulice Ústecká, směr centrum, Praha, nehoda, Od 23.09.2021 15:55 Do 23.09.2021 17:55, autobus MHD x 2 osobní vozidla

ÚSTECKÁ - včera 15:55 - 16:12 - dopravní informace

Od 23.9.2021 15:55 do 18:00; v ulici Ústecká v obci Praha; nehoda; 3 havarovaná vozidla; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části

ÚSTECKÁ - včera 15:55 - 17:55 - dopravní informace

ulice Ústecká, směr centrum, Praha, uzavřeno, nehoda, Od 23.09.2021 15:55 Do 23.09.2021 17:55, autobus MHD x 2 osobní vozidla

JANA ŽELIVSKÉHO - včera 15:35 - 16:49 - dopravní informace

křižovatka ul. Olšanská - Jana Želivského, Praha, nehoda, havarované vozidlo, Od 23.09.2021 15:35 Do 23.09.2021 16:40, 2x osobní vozidlo

OLŠANSKÁ - včera 15:35 - 16:49 - dopravní informace

křižovatka ul. Olšanská - Jana Želivského, Praha, nehoda, havarované vozidlo, Od 23.09.2021 15:35 Do 23.09.2021 16:40, 2x osobní vozidlo

OLŠANSKÁ - včera 15:35 - 17:40 - dopravní informace

Od 23.9.2021 15:35 do 17:40; v ulici Olšanská v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; Na místo jede PČR a ZZS.

MÍROVÉHO HNUTÍ - včera 15:25 - 17:30 - dopravní informace

Od 23.9.2021 15:25 do 17:30; v ulici Mírového hnutí v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Blokován provoz.

JIŽNÍ SPOJKA - včera 15:00 - 16:05 - dopravní informace

Od 23.9.2021 15:00 do 16:05; na trase Štěrboholy - Troja v ulici Jižní spojka v obci Praha; Pozor! Předmět na vozovce; Vysypaný náklad v PJP.

SOKOLSKÁ - včera 14:49 - 15:03 - dopravní informace

ulice Na bojišti, mezi křižovatkami ulic Ke Karlovu a Sokolská, Praha, nehoda, Od 23.09.2021 14:49 Do 23.09.2021 15:49, 2x osobní vozidlo

KE KARLOVU - včera 14:49 - 15:03 - dopravní informace

ulice Na bojišti, mezi křižovatkami ulic Ke Karlovu a Sokolská, Praha, nehoda, Od 23.09.2021 14:49 Do 23.09.2021 15:49, 2x osobní vozidlo

NA BOJIŠTI - včera 14:49 - 15:03 - dopravní informace

ulice Na bojišti, mezi křižovatkami ulic Ke Karlovu a Sokolská, Praha, nehoda, Od 23.09.2021 14:49 Do 23.09.2021 15:49, 2x osobní vozidlo

MICHELSKÁ - včera 13:45 - 14:50 - dopravní informace

Od 23.9.2021 13:45 do 14:50; v ulici Michelská v obci Praha; na úrovni metra Kačerov; Pozor! Lidé na vozovce; Osoba v komunikaci.

PRAŽSKÝ OKRUH - včera 13:00 - 14:05 - dopravní informace

Od 23.9.2021 13:00 do 14:05; D0 - 26km na trase Ruzyně - Modletice; Pražský okruh D0, 26 km směr D1; Pozor! Předmět na vozovce; Papírová deska v LJP.

HORNOCHOLUPICKÁ - včera 12:45 - 14:50 - dopravní informace

Od 23.9.2021 12:45 do 14:50; v ulici Hornocholupická v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Bez zranění osob.

V HORNÍ STROMCE - včera 11:35 - 13:40 - dopravní informace

Od 23.9.2021 11:35 do 13:40; v ulici V Horní Stromce v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Bez zranění osob, vozidla stojí v pruhu pro autobusy.

SOKOLSKÁ - včera 11:23 - 11:37 - dopravní informace

ulice Na bojišti, mezi křižovatkami ulic Ke Karlovu a Sokolská, Praha, nehoda, Od 23.09.2021 11:23 Do 23.09.2021 12:20, cyklista a osobní vozidlo

KE KARLOVU - včera 11:23 - 11:37 - dopravní informace

ulice Na bojišti, mezi křižovatkami ulic Ke Karlovu a Sokolská, Praha, nehoda, Od 23.09.2021 11:23 Do 23.09.2021 12:20, cyklista a osobní vozidlo

NA BOJIŠTI - včera 11:23 - 11:37 - dopravní informace

ulice Na bojišti, mezi křižovatkami ulic Ke Karlovu a Sokolská, Praha, nehoda, Od 23.09.2021 11:23 Do 23.09.2021 12:20, cyklista a osobní vozidlo

K HOLYNI - včera 11:05 - 11:56 - dopravní informace

ulice K Barrandovu před křižovatkou s ulicí K Holyni, směr centrum, Praha-Slivenec, nehoda, Od 23.09.2021 11:05 Do 23.09.2021 13:00, 2x osobní vozidlo

K BARRANDOVU - včera 11:05 - 11:56 - dopravní informace

ulice K Barrandovu před křižovatkou s ulicí K Holyni, směr centrum, Praha-Slivenec, nehoda, Od 23.09.2021 11:05 Do 23.09.2021 13:00, 2x osobní vozidlo

K BARRANDOVU - včera 11:05 - 13:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 11:05 do 13:10; v ulici K Barrandovu v obci Praha; nehoda; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; 2 havarovaná vozidla; Na místě PČR.

K BARRANDOVU - včera 11:05 - 13:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 11:05 do 13:10; v ulici K Barrandovu v obci Praha; nehoda; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části; 2 havarovaná vozidla

VESELSKÁ - včera 10:50 - 11:56 - dopravní informace

v ulici Kbelská, před nájezdem do ul. Veselská, v obci Praha, nehoda, Od 23.09.2021 10:50 Do 23.09.2021 13:00, 3x osobní vozidlo

KBELSKÁ - včera 10:50 - 11:56 - dopravní informace

v ulici Kbelská, před nájezdem do ul. Veselská, v obci Praha, nehoda, Od 23.09.2021 10:50 Do 23.09.2021 13:00, 3x osobní vozidlo

KBELSKÁ - včera 10:50 - 11:55 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:50 do 11:55; v ulici Kbelská v obci Praha; nehoda; 3 havarovaná vozidla; Na místě PČR, provoz není blokován.

KBELSKÁ - včera 10:50 - 12:55 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:50 do 12:55; v ulici Kbelská v obci Praha; nehoda; 3 havarovaná vozidla; překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo její části

DUKELSKÝCH HRDINŮ - včera 10:10 - 11:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:10 do 12:15; v ulici Dukelských hrdinů v obci Praha; křiž. ul. Veletržní x Dukelských hrdinů, Praha - Holešovice; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; OA x chodec, se zraněním, na místě ZZS a PČR.

VELETRŽNÍ - včera 10:10 - 11:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:10 do 12:15; v ulici Dukelských hrdinů v obci Praha; křiž. ul. Veletržní x Dukelských hrdinů, Praha - Holešovice; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; OA x chodec, se zraněním, na místě ZZS a PČR.

HEŘMANOVA - včera 10:10 - 12:15 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:10 do 12:15; v ulici Heřmanova v obci Praha; křiž. ul. Veletržní x Dukelských hrdinů, Praha - Holešovice; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; DN se zraněním, složky IZS jedou na místo.

DUKELSKÝCH HRDINŮ - včera 10:10 - 12:15 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:10 do 12:15; v ulici Heřmanova v obci Praha; křiž. ul. Veletržní x Dukelských hrdinů, Praha - Holešovice; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; DN se zraněním, složky IZS jedou na místo.

VELETRŽNÍ - včera 10:10 - 12:15 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:10 do 12:15; v ulici Heřmanova v obci Praha; křiž. ul. Veletržní x Dukelských hrdinů, Praha - Holešovice; nehoda; probíhá vyšetřování nehody; DN se zraněním, složky IZS jedou na místo.

PRŮMYSLOVÁ - včera 10:00 - 13:05 - dopravní informace

Od 23.9.2021 10:00 do 13:05; na silnici třídy I v obci Praha; nájezd na Jižní spojku směr centrum z ulice Průmyslová, Praha - Štěrboholy; nehoda nákladního vozidla; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; OA x NA, bez zranění osob, vozidla částečně blokují JP.

STRAKONICKÁ - včera 09:10 - 11:00 - dopravní informace

v ulici Strakonická, za sjezdem z D0, směr centrum, v obci Praha, nehoda, Od 23.09.2021 09:10 Do 23.09.2021 11:00, osobní a nákladní vozidlo

STRAKONICKÁ - včera 09:10 - 11:15 - dopravní informace

Od 23.9.2021 09:10 do 11:15; v ulici Strakonická v obci Praha; nehoda; OA x NA, blokován provoz.

PODBABSKÁ - včera 08:45 - 11:00 - dopravní informace

v ulici Podbabská, před křižovatkou s ul. Papírenská, směr centrum, v obci Praha, nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh, Od 23.09.2021 08:45 Do 23.09.2021 11:00, 2x osobní vozidlo

PAPÍRENSKÁ - včera 08:45 - 11:00 - dopravní informace

v ulici Podbabská, před křižovatkou s ul. Papírenská, směr centrum, v obci Praha, nehoda, neprůjezdný pravý jízdní pruh, Od 23.09.2021 08:45 Do 23.09.2021 11:00, 2x osobní vozidlo

PODBABSKÁ - včera 08:45 - 11:50 - dopravní informace

Od 23.9.2021 08:45 do 11:50; v ulici Podbabská v obci Praha; nehoda; neprůjezdný pravý jízdní pruh; 2 havarovaná vozidla; Bez zranění osob.

ČERNOKOSTELECKÁ - včera 08:25 - 09:25 - dopravní informace

Od 23.9.2021 08:25 do 09:25; v ulici Černokostelecká v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Bez zranění, provoz není blokován.

VYSOČANSKÉ NÁMĚSTÍ - včera 08:05 - 10:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 08:05 do 10:10; v ulici Vysočanské náměstí v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; Bez zranění osob.

VYSOČANSKÁ - včera 08:05 - 10:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 08:05 do 10:10; v ulici Vysočanské náměstí v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; Bez zranění osob.

VYSOČANSKÉ NÁMĚSTÍ - včera 08:05 - 10:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 08:05 do 10:10; v ulici Vysočanské náměstí v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Bez zranění osob.

VYSOČANSKÁ - včera 08:05 - 10:10 - dopravní informace

Od 23.9.2021 08:05 do 10:10; v ulici Vysočanské náměstí v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Bez zranění osob.

ČERNOKOSTELECKÁ - včera 07:15 - 09:34 - dopravní informace

Od 23.9.2021 07:15 do 09:40; v ulici Černokostelecká v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhá vyšetřování nehody; Blokován provoz.

ČERNOKOSTELECKÁ - včera 07:15 - 09:40 - dopravní informace

Od 23.9.2021 07:15 do 09:40; v ulici Černokostelecká v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; Blokován provoz.

BOŽANOVSKÁ - včera 07:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Božanovská, Praha 20, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 23.09.2021 07:00 Do 30.09.2021 23:59, Vydal: ÚMČ Praha 20

VYSOKOVSKÁ - včera 07:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Slatiňanská, ulice Vysokovská, Praha 20, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 23.09.2021 07:00 Do 12.10.2021 23:59, Vydal: ÚMČ Praha 20

SLATIŇANSKÁ - včera 07:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Slatiňanská, ulice Vysokovská, Praha 20, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 23.09.2021 07:00 Do 12.10.2021 23:59, Vydal: ÚMČ Praha 20

BOŽANOVSKÁ - včera 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Božanovská, Praha 20, zúžené jízdní pruhy, stavební práce, Od 23.09.2021 00:00 Do 30.09.2021 23:59, Vydal: ÚMČ Praha 20

BOŽANOVSKÁ - včera 00:00 - 23:59 - dopravní informace

ulice Božanovská, Praha 20, Praha, Od 23.09.2021 00:00, Do 30.09.2021 23:59, Vydal: ÚMČ Praha 20

BASILEJSKÉ NÁMĚSTÍ - předevčírem 22:30 - 00:35 - dopravní informace

Od 22.9.2021 22:30 do 23.9.2021 00:35; v ulici Basilejské náměstí v obci Praha; nehoda; 2x osobní, blokují

CHLUMECKÁ - předevčírem 20:10 - 21:30 - dopravní informace

D0 ve směru Chlumecká, mezi 62.61 a 60.99 km, v termínu od 22. 09. 2021 20:10 do 22. 09. 2021 21:30, úklid odpadků a čištění vozovek, rozsah: zpevněná krajnice (1), počet průjezdných pruhů: 2

NA STRŽI - předevčírem 19:45 - 21:50 - dopravní informace

Od 22.9.2021 19:45 do 21:50; v ulici Na strži v obci Praha; nehoda; 3x OA

DUKELSKÝCH HRDINŮ - předevčírem 19:25 - 20:05 - dopravní informace

ulice Veletržní, před křiž. s ulicí Dukelských hrdinů, Praha 7, nehoda, neprůjezdný jeden jízdní pruh, Od 22.09.2021 19:25 Do 22.09.2021 21:30, 2 osobní vozidla.

VELETRŽNÍ - předevčírem 19:25 - 20:05 - dopravní informace

ulice Veletržní, před křiž. s ulicí Dukelských hrdinů, Praha 7, nehoda, neprůjezdný jeden jízdní pruh, Od 22.09.2021 19:25 Do 22.09.2021 21:30, 2 osobní vozidla.

VELETRŽNÍ - předevčírem 19:25 - 21:30 - dopravní informace

Od 22.9.2021 19:25 do 21:30; v ulici Veletržní v obci Praha; x Dukelských hrdinů; nehoda; 2x osobní, blokují

ANNY LETENSKÉ - předevčírem 19:25 - 21:30 - dopravní informace

Od 22.9.2021 19:25 do 21:30; v ulici Anny Letenské v obci Praha; nehoda; 2 x OA

LETENSKÁ - předevčírem 19:25 - 21:30 - dopravní informace

Od 22.9.2021 19:25 do 21:30; v ulici Anny Letenské v obci Praha; nehoda; 2 x OA

KOSTELECKÁ - předevčírem 19:20 - 21:25 - dopravní informace

Od 22.9.2021 19:20 do 21:25; v ulici Kostelecká v obci Praha; Na úrovni OD Globus; nehoda; Motorkář x OA

HAUSMANNOVA - předevčírem 18:05 - 20:10 - dopravní informace

Od 22.9.2021 18:05 do 20:10; v ulici Československého exilu v obci Praha; křižovatka s ul. Hausmannova.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2 x osobní, bez zranění osob.

ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU - předevčírem 18:05 - 20:10 - dopravní informace

Od 22.9.2021 18:05 do 20:10; v ulici Československého exilu v obci Praha; křižovatka s ul. Hausmannova.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; 2 x osobní, bez zranění osob.

MEZI VODAMI - předevčírem 17:50 - 19:55 - dopravní informace

Od 22.9.2021 17:50 do 19:55; v ulici Mezi vodami v obci Praha; křižovatka s ul. Kormidelnická.; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x osobní, bez zranění osob.

STRAKONICKÁ - předevčírem 17:45 - 18:01 - dopravní informace

Od 22.9.2021 17:45 do 19:50; v ulici Strakonická v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění.

ROOSEVELTOVA - předevčírem 17:40 - 18:48 - dopravní informace

Od 22.9.2021 17:40 do 19:45; v ulici Rooseveltova v obci Praha; nehoda; havarované vozidlo; probíhá vyšetřování nehody; osobní x chodec se zraněním. Na místě ZZS a PČR.

K ČERVENÉMU DVORU - předevčírem 17:20 - 19:25 - dopravní informace

Od 22.9.2021 17:20 do 19:25; v ulici K Červenému dvoru v obci Praha; požár vozidla; překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností; požár OA, na místo jede HZS a PČR.

U TOPÍREN - předevčírem 16:45 - 18:01 - dopravní informace

Od 22.9.2021 16:45 do 18:50; v ulici U topíren v obci Praha; nehoda; 2 havarovaná vozidla; 2 x OA bez zranění.

ČESKOBRODSKÁ - předevčírem 16:40 - 18:48 - dopravní informace

v ulici Českobrodská v obci Praha; před Pragolaktosem, směr do centra, nehoda nákladního vozidla, Od 22.09.2021 16:40 Do 22.09.2021 19:30, nákladní x osobní vozidlo

Dostávejte
notifikace
na mobil

Další ulice

Napište jméno ulice: