Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

18 °C
Facebook stránka   Twitter stránka

ulice U ROHÁČOVÝCH KASÁREN

30. 06. 13:00 - 01:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

29. 06. 14:00 - 18:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Ruská x Tolstého

21. 06. 15:00 - 19:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici U Roháčových kasáren x Novorossijská

15. 06. 08:00 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Výměna RIS ul.U Roháčových kasáren

13. 06. 08:00 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Výměna skříně ul.U Roháčových kasáren

21. 05. 08:00 - 12:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Veltruská x Litvínovská

21. 05. 08:00 - 12:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici 28. pluku x Na Míčánkách

07. 04. 08:00 - 12:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: V TS 4966 Rekonstrukce/chytrá - normál

17. 03. 15:00 - 19:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Ruská x Tolstého

08. 03. 15:00 - 19:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici U Roháčových kasáren x Novorossijská

07. 03. 08:00 - 12:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: TS 4966 Rekonstrukce/chytrá - vypnutí

05. 03. 09:00 - 13:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Veltruská x Litvínovská

21. 02. 13:00 - 02:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

17. 02. 07:00 - 11:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody