Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

18 °C
Facebook stránka   Twitter stránka

ulice MISTROVSKÁ

26. 07. 07:00 - 22:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

06. 06. 15:00 - 19:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Na Universitním statku

30. 04. 10:00 - 14:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Káranská x Pobořská

23. 04. 08:00 - 12:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Rektorská x Bakalářská

03. 04. 09:00 - 12:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner pro bioodpad v ulici Rektorská x Bakalářská

20. 11. 15:00 - 19:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Na Universitním statku

23. 08. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Na universitním statku, Praha 10, uzavřeno, oprava povrchu vozovky, Od 23.08.2021 07:00 Do 03.09.2021 19:00, z důvodu opravy povrchu komunikace (vozovka) . Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti. Objížďka ve směru příjezdu se vyznačuje ulicemi Malešická, Mistrovská a Na Universitním statku, ve směru odjezdu pak ulicemi Na Univerzitním statku a Kampanova, příp. Bacháčkova, kudy bude vedena i objízdná trasa bus PID 155. , Vydal: ÚMČ Praha 10

23. 08. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Na universitním statku - ulice Malešické náměstí, Praha 10, Praha, Od 23.08.2021 07:00, Do 03.09.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se povoluje z výše uvedených důvodů uzavírka komunikace (dle odsouhlasené situace): ulice: Na Universitním statku v úseku: celková uzavírka od křižovatky s ulicí U Tvrze ke křižovatce s ulicí Kampanova v rozsahu: vozovka o celkové výměře 850,0 m2 z důvodu: oprava povrchu komunikace (vozovka) v období: od 23.8.2021 (7:00) do 2.9.2021 (19:00). Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti. Objížďka ve směru příjezdu se vyznačuje ulicemi Malešická, Mistrovská a Na Universitním statku, ve směru odjezdu pak ulicemi Na Univerzitním statku a Kampanova, příp. Bacháčkova, kudy bude vedena i objízdná trasa bus PID 155. , Objížďka - bez rozlišení, Odjezd z oblasti: ulice Na universitním statku - ulice Kampanova, Praha 10, Praha, Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti. Objížďka ve směru příjezdu se vyznačuje ulicemi Malešická, Mistrovská a Na Universitním statku, ve směru odjezdu pak ulicemi Na Univerzitním statku a Kampanova, příp. Bacháčkova, kudy bude vedena i objízdná trasa bus PID 155. Objížďka - bez rozlišení, Příjezd do oblasti: ulice Mistrovská - ulice Na universitním statku, Praha 10, Praha, Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti. Objížďka ve směru příjezdu se vyznačuje ulicemi Malešická, Mistrovská a Na Universitním statku, ve směru odjezdu pak ulicemi Na Univerzitním statku a Kampanova, příp. Bacháčkova, kudy bude vedena i objízdná trasa bus PID 155. Objížďka - pro autobusovou dopravu, Objížďka BUS: ulice Na universitním statku - ulice Bacháčkova, Praha 10, Praha, Dopravní obslužnost bude zajištěna po okolní komunikační síti. Objížďka ve směru příjezdu se vyznačuje ulicemi Malešická, Mistrovská a Na Universitním statku, ve směru odjezdu pak ulicemi Na Univerzitním statku a Kampanova, příp. Bacháčkova, kudy bude vedena i objízdná trasa bus PID 155. Vydal: ÚMČ Praha 10

07. 07. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Rektorská - ulice Akademická, Praha 10, Praha, Od 07.07.2021 07:00, Do 19.08.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se z výše uvedeného důvodu (dle odsouhlasené situace) povoluje: 1) úplná uzavírka ulice Univerzitní v úseku od křižovatky s ulicemi Rektorská a Akademická ke křižovatce s ulicí Malešická v termínu od 7.7.2021 (7:00) do 19.8.2021 (19:00), 2) úplná uzavírka ulice Akademická v západním rameni křižovatky s ulicemi Rektorská a Univerzitní v termínu od 7.7.2021 (7:00) do 19.8.2021 (19:00). Dopravní obslužnost bude zachována pro ulici Akademická z ulice Malešická a Marciho, pro ulice Univerzitní a Prorektorská se vyznačuje objížďka ve směru příjezdu ulicemi Malešická, Mistrovská, Na Universitním statku a Rektorská, ve směru odjezdu pak ulicemi Rektorská a Bakalářská. Objížďka - bez rozlišení, Odjezd z oblasti: ulice Rektorská - ulice Bakalářská, Praha 10, Praha, Dopravní obslužnost bude zachována pro ulici Akademická z ulice Malešická a Marciho, pro ulice Univerzitní a Prorektorská se vyznačuje objížďka ve směru příjezdu ulicemi Malešická, Mistrovská, Na Universitním statku a Rektorská, ve směru odjezdu pak ulicemi Rektorská a Bakalářská. Objížďka - bez rozlišení, Příjezd do oblasti: ulice Malešická - ulice Rektorská, Praha 10, Praha, přes: ulice Mistrovská, Dopravní obslužnost bude zachována pro ulici Akademická z ulice Malešická a Marciho, pro ulice Univerzitní a Prorektorská se vyznačuje objížďka ve směru příjezdu ulicemi Malešická, Mistrovská, Na Universitním statku a Rektorská, ve směru odjezdu pak ulicemi Rektorská a Bakalářská. Vydal: ÚMČ Praha 10

07. 07. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Akademická, ulice Rektorská, Praha 10, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 07.07.2021 07:00 Do 19.08.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Univerzitní v úseku od křižovatky s ulicemi Rektorská a Akademická ke křižovatce s ulicí Malešická, úplná uzavírka ulice Akademická v západním rameni křižovatky s ulicemi Rektorská a Univerzitní, Objížďka - bez rozlišení, Odjezd z oblasti: Dopravní obslužnost bude zachována pro ulici Akademická z ulice Malešická a Marciho, pro ulice Univerzitní a Prorektorská se vyznačuje objížďka ve směru příjezdu ulicemi Malešická, Mistrovská, Na Universitním statku a Rektorská, ve směru odjezdu pak ulicemi Rektorská a Bakalářská., Objížďka - bez rozlišení, Příjezd do oblasti: Dopravní obslužnost bude zachována pro ulici Akademická z ulice Malešická a Marciho, pro ulice Univerzitní a Prorektorská se vyznačuje objížďka ve směru příjezdu ulicemi Malešická, Mistrovská, Na Universitním statku a Rektorská, ve směru odjezdu pak ulicemi Rektorská a Bakalářská., Vydal: ÚMČ Praha 10

07. 07. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Akademická - ulice Rektorská, Praha 10, Praha, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 07.07.2021 07:00 Do 19.08.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Univerzitní v úseku od křižovatky s ulicemi Rektorská a Akademická ke křižovatce s ulicí Malešická, úplná uzavírka ulice Akademická v západním rameni křižovatky s ulicemi Rektorská a Univerzitní, Objížďka - bez rozlišení, Odjezd z oblasti: ulice Rektorská - ulice Bakalářská, Praha 10, Praha, Dopravní obslužnost bude zachována pro ulici Akademická z ulice Malešická a Marciho, pro ulice Univerzitní a Prorektorská se vyznačuje objížďka ve směru příjezdu ulicemi Malešická, Mistrovská, Na Universitním statku a Rektorská, ve směru odjezdu pak ulicemi Rektorská a Bakalářská., Objížďka - bez rozlišení, Příjezd do oblasti: ulice Malešická - ulice Rektorská, Praha 10, Praha, přes: ulice Mistrovská, Dopravní obslužnost bude zachována pro ulici Akademická z ulice Malešická a Marciho, pro ulice Univerzitní a Prorektorská se vyznačuje objížďka ve směru příjezdu ulicemi Malešická, Mistrovská, Na Universitním statku a Rektorská, ve směru odjezdu pak ulicemi Rektorská a Bakalářská., Vydal: ÚMČ Praha 10