Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

19 °C
Facebook stránka   Twitter stránka
Podle ulic - Podle kategorií - Mapa - Mobilní aplikace

ulice NASKOVÉ

Pokud chcete vytisknout informace z ulice, použijte prosím funkci Tisk informací pro nástěnku v domě v pravém menu.

21. 08. 09:15 - 18:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Naskové, Praha 5, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 21.08.2023 09:15 Do 30.11.2023 18:00, oprava mostu Y010, Objížďka - bez rozlišení: ulice Pod školou - ulice Naskové, Praha 5, Praha, přes: ulice Nad Turbovou, ulice Naskové, Vydal: ÚMČ Praha 05

15. 08. 07:47 - 21:38 - MHD MHD - odkaz na událost

Naskové: dočasná změna trasy a zastávek autobusů - Z důvodu opravy mostu v ulici Naskové dochází od pondělí 21. srpna 2023 (od zahájení denního provozu) do čtvrtka 30. listopadu 2023 (do ukončení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro linky číslo 123 a 253.

10. 08. 16:00 - 20:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Souběžná x Na Vidouli

06. 06. 08:30 - 14:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Přemístění staveb.odběru ul.Naskové

28. 01. 06:01 - 21:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Steinerova, mezi křižovatkami ulic Kulhavého a Hlavatého, Praha 11, Praha, Od 28.01.2023 06:01, Do 29.01.2023 21:59, I. Povoluje na základě žádosti právnické osoby Pavel Švestka s. r. o., IČO 49827171, se sídlem U Zastávky 182, 252 16 Nučice, v zastoupení investora právnické osoby Intertrade Košíře s. r. o., IČO 49683225, se sídlem Naskové 1318/1f, 150 00 Praha 5, úplnou uzavírku části místní komunikace III. třídy ul. Steinerova, Praha 4, u č. p. 664/13, včetně přilehlého chodníku, dle situačních výkresů, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, v rámci realizace stavebních prací – umístění stavebního jeřábu z důvodu demolice lávky pro pěší přes ul. Steinerova, Praha 4, DIO bylo odsouhlasené Policií ČR, Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Kongresová 2, odborem služby dopravní policie, pod č. j. KRPA-153923-1/ČJ-2022-0000DŽ ze dne 09.05.2022, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí příloha č. 2. II. Nařizuje objízdnou trasu v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohot

17. 01. 23:00 - 03:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

07. 01. 10:00 - 22:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

03. 01. 15:00 - 02:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

09. 06. 00:00 - 23:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Nad Turbovou - ulice Nad Kavalírkou, Praha 5, Praha, Od 09.06.2022 00:00, Do 19.06.2022 23:59, Úplná uzavírka komunikace Nad Turbovou. Objížďka - bez rozlišení: ulice Pod školou - ulice Naskové, Praha 5, Praha, přes: ulice V Cibulkách, Vydal: ÚMČ Praha 05

03. 03. 07:00 - 02:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

05. 01. 08:30 - 14:30 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Nová RIS 137/P2 ul.Naskové

20. 05. 08:00 - 13:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: TS 5827 - oprava rNN

21. 01. 20:00 - 01:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody