Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

1 °C
Facebook stránka   Twitter stránka

ulice LUČNÍ

04. 09. 18:00 - 21:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Komunikace v trase závodu budou po nezbytně nutnou dobu uzavřeny, stejně tak jako komunikace v místě zázemí pro účastníky akce (ul. Na příkopě - seřadiště závodníků a dolní část Václavského nám. - technické zázemí závodu.

07. 08. 14:00 - 15:30 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Akce si vyžádá krátkodobé omezení provozu MHD i IAD.

23. 04. 10:00 - 20:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

V první etapě zábor v ul. Řásnovka na východním rameni křižovatky a části chodníku na Štefánikově mostě. Doprava vedena po objízdné trase. Ve druhé etapě zábor v ul. Revoluční na jižním rameni křižovatky a části chodníku na Štefánikově mostě. Doprava vedena po kolejích.

01. 03. 08:30 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Obnova sítě 1 kV v ul. Revoluční a okolí

26. 02. 08:30 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Obnova sítě 1kV v ul. Revoluční a okolí

27. 01. 22:00 - 03:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody