Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

2 °C
Facebook stránka   Twitter stránka

ulice U HRANIC

05. 06. 10:00 - 00:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

12. 04. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Na vrších, Praha 10, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.04.2021 07:00 Do 30.04.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Na Vrších z důvodu provádění rekonstrukce NTL / STL plynovodu. V zaslepeném úseku zůstane zachován obousměrný provoz se zajištěním obslužnosti od křižovatky s ul. U Hranic. , Objížďka - bez rozlišení,: z ul. Na Hroudě do ul. V Předpolí a dále vpravo do ul. U Hranic., Vydal: ÚMČ Praha 10

12. 04. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Na vrších, mezi křižovatkami ulic Na hroudě a U hranic, Praha 10, Praha, uzavřeno, práce na inženýrských sítích, Od 12.04.2021 07:00 Do 30.04.2021 19:00, úplná uzavírka ulice Na Vrších z důvodu provádění rekonstrukce NTL / STL plynovodu. V zaslepeném úseku zůstane zachován obousměrný provoz se zajištěním obslužnosti od křižovatky s ul. U Hranic. , Objížďka - bez rozlišení,: ulice Na hroudě - ulice U hranic, Praha 10, Praha, - trasa bude vyznačena z ul. Na Hroudě do ul. V Předpolí a dále vpravo do ul. U Hranic., Vydal: ÚMČ Praha 10

12. 04. 07:00 - 19:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Na vrších, mezi křižovatkami ulic Na hroudě a U hranic, Praha 10, Praha, Od 12.04.2021 07:00, Do 30.04.2021 19:00, Podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, z důvodu provádění rekonstrukce NTL / STL plynovodu (dle odsouhlasené situace) povoluje: 1) úplná uzavírka ulice Na Vrších v úseku od křiž. s ul. Na Hroudě k objektu č. 2350/20 v termínu od 12.4.2021 (7:00) do 30.4.2021 (19:00). V zaslepeném úseku zůstane zachován obousměrný provoz se zajištěním obslužnosti od křižovatky s ul. U Hranic. Objízdná trasa bude vyznačena z ul. Na Hroudě do ul. V Předpolí a dále vpravo do ul. U Hranic. Objížďka - bez rozlišení, Objížďka: ulice Na hroudě - ulice U hranic, Praha 10, Praha, přes: ulice V předpolí, Objízdná trasa bude vyznačena z ul. Na Hroudě do ul. V Předpolí a dále vpravo do ul. U Hranic. Vydal: ÚMČ Praha 10