Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

ulice MOCHOVSKÁ

08. 07. 08:00 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: TS 2047 Rekonstruce/chytrá normál

17. 06. 08:00 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: TS 2047 Rekonstrukce/chytrá vypnutí

14. 02. 19:00 - 23:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody