Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

19 °C
Facebook stránka   Twitter stránka

ulice OHRADSKÁ

01. 07. 08:00 - 16:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: výměna RIS a zrušení SP5 ul.Na Hvížďalce

27. 06. 16:00 - 20:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Letohradská x U Letenského sadu

15. 06. 07:00 - 05:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

31. 05. 11:00 - 23:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

25. 05. 09:25 - 09:25 - MHD MHD - odkaz na událost

Vinohradské hřbitovy (z centra): dočasné přemístění zastávky - Z důvodu výměny městského mobiliáře MHD dochází od pondělí 30. května 2022 (od 6.00 hodin) do úterý 31. května 2022 (do 20.00 hodin) k dočasnému přemístění zastávky Vinohradské hřbitovy pro linky číslo 16, 19, 26 a 91.

24. 05. 16:00 - 20:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Letohradská x U Letenského sadu

24. 05. 14:34 - 14:34 - MHD MHD - odkaz na událost

Vinohradské hřbitovy (do centra): dočasné přemístění zastávky - Z důvodu výměny městského mobiliáře MHD dochází od soboty 28. května 2022 (od 6.00 hodin) do nedělel 29. května 2022 (do 20.00 hodin) k dočasnému přemístění zastávky tramvají.

13. 05. 15:00 - 19:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Petrohradská x Pod Stupni

05. 05. 16:00 - 20:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Novoveská x Pod Vavřincem

27. 04. 08:00 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Výměna skř. 12/949 ul. Vinohradská

25. 04. 16:00 - 20:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Letohradská x U Letenského sadu

14. 04. 15:00 - 21:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

31. 03. 07:00 - 23:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

15. 03. 11:00 - 04:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

05. 03. 08:00 - 16:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: TS 2979 vypnout a zajistit pro opravu BA

28. 02. 16:00 - 20:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Letohradská x U Letenského sadu

22. 02. 07:00 - 00:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

25. 01. 16:00 - 20:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Letohradská x U Letenského sadu

16. 12. 14:00 - 18:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner v ulici Novoveská x Pod Vavřincem

11. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Částečné uzavření přilehlých chodníků a zábor parkovacího pruhu v ulici Vinohradská od křižovatky Nám. Jiřího z Lobkovic x Vinohradská ve směru na Želivského (v délce cca 20 m).

08. 10. 10:25 - 10:25 - MHD MHD - odkaz na událost

Ohradské náměstí a Červeňanského: dočasné zrušení zastávek - Z důvodu opravy zastávkových prostorů dochází od pondělí 25. října 2021 (od zahájení denního provozu) do středy 27. října 2021 (do ukončení denního provozu) k dočasnému zrušení zastávek Ohradské náměstí a Červeňanského pro linky číslo 142, 184, 225 a 904.

05. 10. 07:00 - 23:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

01. 10. 00:00 - 23:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

1.etapa v termínu 01.10.2021 9:00 hod. - 13.10.2021 09:00 hod.

uzavírka jízdního pruhu ve směru od křižovatky Vinohradská x Nám. Jiřího z Poděbrad směrem na křižovatku Vinohradská x U Kanálky (v délce cca 30,0 m), průjezd umožněn po tramvajovém tělese, uzavírka pravého jízdního pruhu v ulici Náměstí Jiřího z Poděbrad směrem na předmětnou křižovatku (v délce cca 40,0 m), průjezd umožněn jedním jízdním pruhem, uzavírka chodníku Sady Svatopluka Čecha směrem k sadům (průchod umožněn po chodníku na opačné straně).


2.etapa v termínu od 13.10.2021 09:00 hod. - 26.10.2021 08:00 hod.

uzavírka jízdního pruhu ve směru od křižovatky Vinohradská x Šumavská směrem na křižovatkou Vinohradská x Nám. Jiřího z Poděbrad (v předmětném směru v prostoru TRAM zastávky Jiřího z Poděbrad v délce cca 60,0 m), uzavírka částí jízdních pruhů v ul. Sady Svatopluka Čecha v prostoru před křižovatkou Vinohradská x Svatopluka Čecha (v délce cca 30,0 m) - průjezd umožněn jedním jízdním pruhem, uzavírka jízdního pruhu v ulici Vinohradská od předmětné křižovatky směrem na křižovatku Nitranská x Vinohradská (v délce cca 15,0 m). Uzavírka pravého jízdního pruhu v ulici Náměstí Jiřího z Poděbrad směrem na předmětnou křižovatku (v délce cca 40,0 m), průjezd umožněn jedním jízdním pruhem, uzavírka chodníku Sady Svatopluka Čecha směrem k sadům (průchod umožněn po chodníku na opačné straně).


3.etapa v termínu od 26.10.2021 08:00 hod. do 04.11.2021

uzavírka jízdního pruhu ve směru od křižovatky Vinohradská x Nám. Jiřího z Poděbrad směrem na křižovatku Vinohradská x U Kanálky (v délce cca 30,0), průjezd umožněn po tramvajovém tělese, uzavírka chodníku Sady Svatopluka Čecha směrem k sadům (průchod umožněn po chodníku na opačné straně).15. 07. 00:00 - 00:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

3. etapa: (19.08.2021 – 07.09.2021) úplná uzavírka jízdních pruhů ve směru do centra v úseku Hradecká - Chrudimská (jízda protisměrným jízdním pruhem)
4. etapa: (08.09.2021 – 20.12.2021) úplná uzavírka jízdních pruhů ve směru do centra v úseku Náměstí Jiřího z Lobkovic - Hradecká (jízda protisměrným jízdním pruhem)

15. 07. 00:00 - 00:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

2.etapa: zábor na tramvajovém tělese a přiléhajícího levého jízdního pruhu ve směru do centra (termín 15.7. - 16.8.2021)3. etapa: 6.8. – 12.9.2021, zábor jízdních pruhů v ul. Vinohradská naproti ul. Hradecká v délce cca 50 m ve směru do centra (jízda v protisměrném jízdním pásu)4. etapa: 13.9. – 21.11.2021, úplná uzavírka jízdních pruhů ve směru do centra v úseku Náměstí Jiřího z Lobkovic – Hradecká (jízda v protisměrném jízdním pásu),

13. 07. 00:00 - 23:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

O letních prázdninách od 12. července do 31. srpna bude ve výše uvedeném úseku probíhat oprava ulice Wilsonova (izolace mostu, dilatace). Dojde k úplné uzavírce jízdního pásu postupně ve směru do centra a z centra s tím, že doprava bude vedena v protilehlém jízdním pásu. Tato akce bude termínově koordinována s akcí č. 5 s ohledem na vedení náhradní autobusové dopravy při výluce metra C Pražského povstání – Muzeum.

12. 07. 00:00 - 23:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

O letních prázdninách od 12. července do 31. srpna bude ve výše uvedeném úseku probíhat oprava ulice Wilsonova (izolace mostu, dilatace). Dojde k úplné uzavírce jízdního pásu postupně ve směru do centra a z centra s tím, že doprava bude vedena v protilehlém jízdním pásu. Tato akce bude termínově koordinována s akcí č. 5 s ohledem na vedení náhradní autobusové dopravy při výluce metra C Pražského povstání – Muzeum.

10. 07. 00:00 - 23:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Etapovitý zábor jízdních pruhů v prostoru světelně řízené křižovatky a přilehlých chodníků.

09. 07. 00:00 - 00:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Uzavírka celé komunikace. Doprava vedena po objízdní trase.

05. 07. 00:00 - 00:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

1.etapa: Úplná uzavírka jízdního pruhu ve směru z centra (termín od 5.7. - 19.7.2021)2.etapa: zábor na tramvajovém tělese a přiléhajícího levého jízdního pruhu ve směru do centra (termín 15.7. - 16.8.2021)

21. 05. 19:00 - 21:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Vinohradská ve směru do centra v úseku od přechodu pro chodce k tram zastávce Flora po cca 50,0 m za tento přechod v termínu od 21.05.2021 (19:00 hod.) do 23.05.2021 (21.00 hod).

05. 05. 06:00 - 14:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Uzavírka parkovacích pruhů, v době cca 12,45 - 13,00 hod úplná uzavírka v obou směrech

15. 03. 00:00 - 00:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

uzavírka parkovacích / jízdních pruhů dle jednotlivých etap

19. 02. 00:00 - 00:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

1. etapa natáčení: 75 m2 – v rozsahu ulice Vinohradská (naproti objektu č. p. 1632/15) v parkovacím pruhu ve směru z centra v délce cca 30 m od přechodu pro chodce u zastávky tramvaje Želivského, v termínu od 19.02. do 03.03.2021 


2. etapa natáčení: 175 m2 – v rozsahu ulice Vinohradská (naproti objektu č. p. 1632/15) v parkovacím pruhu ve směru z centra v délce cca 70 m od přechodu pro chodce u zastávky tramvaje Želivského, v termínu od 04.03. do 06.03.202119. 02. 00:00 - 00:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

1. etapa natáčení - v rozsahu ulice Vinohradská (naproti objektu č. p. 1632/15) v parkovacím pruhu ve směru z centra v délce cca 30 m od přechodu pro chodce u zastávky tramvaje Želivského, v termínu od 19.02. do 03.03.2021 


2. etapa natáčení - v rozsahu ulice Vinohradská (naproti objektu č. p. 1632/15) v parkovacím pruhu ve směru z centra v délce cca 70 m od přechodu pro chodce u zastávky tramvaje Želivského, v termínu od 04.03. do 06.03.202110. 02. 08:55 - 11:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

Od 10.2.2021 08:55 do 11:00; v ulici Ohradské náměstí v obci Praha; nehoda; havarované vozidlo; havárie OA do plotu, bez zranění osob.

10. 12. 07:00 - 05:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody