Mobilní aplikace
Nastavte si notifikace podle ulic
Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

19 °C
Facebook stránka   Twitter stránka
Podle ulic - Podle kategorií - Mapa - Mobilní aplikace

ulice HEŘMÁNKOVÁ

Pokud chcete vytisknout informace z ulice, použijte prosím funkci Tisk informací pro nástěnku v domě v pravém menu.

18. 05. 09:00 - 12:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner pro bioodpad v ulici K Průhonicům x Brusinková

20. 04. 09:00 - 12:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner pro bioodpad v ulici K Průhonicům x Brusinková

18. 11. 09:00 - 12:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner pro bioodpad v ulici K Průhonicům x Brusinková

25. 09. 08:00 - 16:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Obnova sítě NN ul.K Průhonicům

20. 09. 08:00 - 16:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Obnova sítě NN ul.Ke Stráni

18. 09. 08:00 - 16:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Obnova sítě NN ul.Heřmánková

27. 07. 00:00 - 22:00 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 27.07.2023 00:00 Do 18.08.2023 22:00, 4. Etapa: úplná uzavírka křižovatky místní komunikace III. třídy ul. Ke Kovárně, Praha 114, a místní komunikace IV. třídy ul. K Průhonicům, Praha 114, v úseku u č. p. 9/22, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce kanalizační stoky včetně rekonstrukce pozemní komunikace, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m , Objížďka - bez rozlišení: Praha-Křeslice, v katastru obce Praha, Heřmánková - K Čestlicům - K Průhonicům - Na rovině - Na Vlasačce, Vydal: ÚMČ Praha 11

15. 06. 00:01 - 23:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 15.06.2023 00:01 Do 26.07.2023 23:59, od křižovatky ul. Ke Kovárně x K Průhonicům, Praha 114 k č. p. 5/1 a 6/3 (slepé rameno), a k č. p. 10/5 (jednosměrný úsek), zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce kanalizační stoky včetně rekonstrukce pozemní komunikace, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m,, Objížďka - bez rozlišení: Praha-Křeslice, v katastru obce Praha, Heřmánková - K Čestlicům - K Průhonicům - Ke stráni - Na rovině - Na Vlasačce, Objížďka - bez rozlišení: Praha-Křeslice, v katastru obce Praha, Heřmánková - K Čestlicům - K Průhonicům - Na rovině - Na Vlasačce, Vydal: ÚMČ Praha 11

25. 05. 08:00 - 01:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

15. 05. 00:00 - 23:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 15.05.2023 00:00 Do 28.06.2023 23:59, A)1 + 2. Etapa: úplná uzavírka ul. Ke Kovárně x Ke Stráni, ke křižovatce ul. Ke Kovárně x Nad Mostem. Zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce kanalizační stoky včetně rekonstrukce pozemní komunikace, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m, , Objížďka - bez rozlišení: V obci Praha-Křeslice(okres území Hlavního města Prahy) ulice: Borůvková, Brusinková, K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, silnice: místní komunikace, Objížďka - bez rozlišení: Praha-Křeslice, v katastru obce Praha, Heřmánková - K Čestlicům - K Průhonicům - Ke stráni - Na rovině - Na Vlasačce, Objížďka - bez rozlišení: Praha-Křeslice, v katastru obce Praha, Heřmánková - K Čestlicům - K Průhonicům - Na rovině - Na Vlasačce, Vydal: ÚMČ Praha 11

13. 05. 09:00 - 13:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner pro bioodpad v ulici K Průhonicům x Brusinková

08. 04. 09:00 - 13:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner pro bioodpad v ulici K Průhonicům x Brusinková

24. 02. 08:00 - 01:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

23. 02. 08:00 - 13:54 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Heřmánková, mezi křižovatkami ulic Ke stráni a Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 23.02.2023 08:00 Do 28.04.2023 21:59, úplná uzavírka ul. Heřmánková, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, výstavba obrubníků a zpevněných ploch, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. 2. Etapa: , Objížďka - bez rozlišení: V obci Praha-Křeslice(okres Hlavní město Praha) ulice: K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, Mátová, Na Vlasačce, U Vlasačky, Za Vlasačkou, silnice: místní komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 11

23. 02. 08:00 - 21:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Ke stráni, Praha-Křeslice, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 23.02.2023 08:00 Do 28.04.2023 21:59, úplná uzavírka části ul. Ke Stráni, včetně křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům, v úseku od křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům ke křižovatce ul. Ke Stráni x Heřmánková, od č. p. 102/20 k č. p. 120/19), zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, přeložky kabelových sítí, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m, 2. Etapa , Objížďka - bez rozlišení: V obci Praha-Křeslice(okres Hlavní město Praha) ulice: K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, Mátová, Na Vlasačce, U Vlasačky, Za Vlasačkou, silnice: místní komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 11

23. 02. 08:00 - 21:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Ke stráni, Praha-Křeslice, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 23.02.2023 08:00 Do 28.04.2023 21:59, úplná uzavírka části ul. Ke Stráni, včetně křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům, v úseku od křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům ke křižovatce ul. Ke Stráni x Heřmánková, od č. p. 102/20 k č. p. 120/19), zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, přeložky kabelových sítí, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m, 2. Etapa, Objížďka - bez rozlišení: ulice: K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, Mátová, Na Vlasačce, U Vlasačky, Za Vlasačkou, Vydal: ÚMČ Praha 11

16. 02. 07:00 - 01:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

06. 02. 08:00 - 21:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Heřmánková, mezi křižovatkami ulic Ke stráni a Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha, uzavřeno, stavební práce, Od 06.02.2023 08:00 Do 03.04.2023 21:59, úplná uzavírka ul. Heřmánková, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, odvodnění, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. 1. Etapa: , Objížďka - bez rozlišení: V obci Praha-Křeslice(okres Hlavní město Praha) ulice: K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, Mátová, Na Vlasačce, U Vlasačky, Za Vlasačkou, silnice: místní komunikace, Vydal: ÚMČ Praha 11

06. 02. 08:00 - 21:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Heřmánková, Praha-Křeslice, uzavřeno, stavební práce, Od 06.02.2023 08:00 Do 03.04.2023 21:59, úplná uzavírka ul. Heřmánková, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce; rekonstrukce pozemní komunikace, odvodnění, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. 1. Etapa:, Objížďka - bez rozlišení: ulice: K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, Mátová, Na Vlasačce, U Vlasačky, Za Vlasačkou, Vydal: ÚMČ Praha 11

06. 02. 07:00 - 21:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Heřmánková, Praha-Křeslice, uzavřeno, stavební práce, Od 06.02.2023 07:00 Do 26.04.2023 21:59, úplná uzavírka ul. Heřmánková, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce; rekonstrukce pozemní komunikace, odvodnění, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. 1. a 2. Etapa:, Objížďka - bez rozlišení: ulice: K Čestlicům, K Průhonicům, Ke stráni, Mátová, Na Vlasačce, U Vlasačky, Za Vlasačkou, Vydal: ÚMČ Praha 11

06. 02. 00:00 - 23:59 - dopravní informace dopravní informace - odkaz na událost

ulice Heřmánková, mezi křižovatkami ulic Ke stráni a Ke kovárně, Praha-Křeslice, Praha, Od 06.02.2023 00:00, Do 03.04.2023 23:59, 2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena ve dvou etapách a termínech: A) 1. Etapa: - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Heřmánková, Praha 114, v úseku od č. p. 120/19 k č. p. 124/8, zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, odvodnění, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální šíři 1,5 m. Termín: od 06.02.2023 časově od 08:00 hodin do 03.04.2023 časově do 21:59 hodin. B) 2. Etapa: - úplná uzavírka části místní komunikace III. třídy ul. Ke Stráni, Praha 114, včetně křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům, v úseku od křižovatky ul. Ke Stráni x K Průhonicům ke křižovatce ul. Ke Stráni x Heřmánková, Praha 114 (od č. p. 102/20 k č. p. 120/19), zemní práce – výkopové práce, rekonstrukce pozemní komunikace, přeložky kabelových sítí, finální povrchy, stavba zajistí bezpečný průchod pro chodce v minimální ší

07. 12. 11:00 - 01:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

19. 10. 07:00 - 00:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

20. 06. 08:00 - 02:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

16. 05. 07:00 - 21:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

09. 04. 09:00 - 13:00 - kontejnery kontejnery - odkaz na událost

Velkoobjemový kontejner pro bioodpad v ulici K Průhonicům x Brusinková

06. 09. 08:00 - 01:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody