Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

ulice PRŮČELNÍ

10. 05. 16:00 - 03:00 - havárie vody havárie vody - odkaz na událost

Havárie vody

10. 02. 08:00 - 15:00 - elektřina elektřina - odkaz na událost

Plánovaný výpadek: Obnova sítě NN ul.Vnitřní a okolí