Ikonka - řeka Vltava

Praha.online

Události v Praze podle ulic

Ochrana osobních údajů

Web

Tento web neukládá žádné osobní údaje od uživatele typu jméno, příjmení, kontakt, e-mailová adresa a podobně.
Na webu je použito měření Google Analytics, ze kterého je možné se odhlásit tu - měření Google Analytics také odpovídají použité cookies.

Mobilní aplikace

Aplikace také nezískává od uživatele žádné tradiční osobní údaje (jméno, e-mail apod).
Pro doručování notifikací na telefon je použitý token, který identifikuje dané zařízení (tzv. FCM token). Tento token nenese žádnou informaci o uživateli a je spárovaný s konkrétní instalací aplikace (při odebrání aplikace přestane fungovat a i při znovuopětovné instalaci se nevygeneruje stejný).
Doručování notifikací je zajištěno službou Firebase Cloud Messaging (poskytovatel Google).